Lägga om tak med takpannor

Är du händig och van vid att bygga kan du utan problem lägga eller lägga om ditt tak själv. Men se till att vara två man då arbetet är tungt och tar tid. Det är viktigt att vara noggrann med underlagsarbeten då taket är det viktigaste som skyddar huset från väta. Följ alltid instruktionerna på underlagspappen. de kan skilja sig från papp till papp. Nedan ger dig allt du behöver tänka på för ett lyckat resultat. Använd gärna Byggvarulistans Takplanerare för att räkna ut allt material du behöver.

Om du ska lägga om taket börjar du med att plocka ned det befintliga taket. Börja med pannorna på taknocken för att sedan arbeta systematiskt, panna för panna. Ett tips är att börja med att plocka ned en eller två rader pannor lodrätt, så att du får fri arbetsyta. För att sedan plocka ned pannorna i sidled, lager för lager. När de gamla pannorna är borttagna är det dags att gå igenom ströläkten, takpappen och undertaket. Är taket skadat eller gammalt bör det bytas ut, helst hela vägen inifrån vinden.

Om du lägger tak för första gången eller behöver byta underlaget börjar du med att lägga undertak av råspont. Råsponten läggs nedefrån och upp mot taknocken. Tänk på att den hyvlade sidan av sponten ska ligga uppåt på takstolarna. För att få bra fäste bör råsponten fästas i minst 3 olika takstolar (takstolarna brukar normalt sätt vara byggda med 120 cm centrumavstånd). Skarva max varannan rad råspont på samma takstol. Idag använder snickarna ”råspontluckor” för att snabba på arbetet med att lägga råspont. De är färdiglimmande råspontskivor i storleken 540×3600 mm. När du kommer till nockbrädan ska råsponten kapas så att den ligger plant med takstolen så att råsponten på motsatt sida av taket också kan ligga jämnt med nocken. Täck över råsponten med pressening under tiden du arbetar för att skydda huset och virket från fukt.

När råsponten ligger på plats är det dags för underlagspapp. Underlagspappen läggs nedifrån takets fot och upp mot takets nock. Börja med att lägga en 30 cm bred våd av underlagspapp längst takfoten så att ca 5 cm av pappen kan vikas in och fästas på undersidan av takfoten. Fäst sedan fotplåt med bläckspik längst med takets fot. Innan resten av underlagspappen fästs, är det vanligt att använda sig av trekantslister och och panelbräda vid takets lodräta kanter. Se exempelvis byggprojektet ”Sätta vindskivor” På så sätt blir det enklare att vika runt pappen in under råsponten längst med kanterna.

Rulla sedan ut näst våd underlagspapp vågrätt på taket och fäst sedan med spik i överkant. Vådens kanter spikas fast i trekantslisterna, sedan viker du runt täckpappen runt trekantslisten och fäster pappen på råspontens undersida. Våderna ska rullas ut så att de överlappar varandra med ca 8 cm. Fäst våderna genom att dra av skyddet för klisterremsan i underkant och enstaka spik i överkant. Sedan upprepar du detta tills du når nocken. Vid nocken ska underlagspappen vikas över minst 15 cm på andra sidan av taket. Sedan utförs jobbet på samma sätt på andra sidan av taket; nerifrån och upp till nocken där pappen viks över minst 15 cm till motsatt sida av taket.

Om du behöver skarva en vågrät våd ska den våden som kommer ligga överst snedskäras. Den snedskurna våden ska lappa över den underliggande våden med ca 15 cm. Fäst ordentligt med asfaltsklister och spik.

Runt skorsten ska underlagspappen fästas 20 cm upp på skorstenen. Anlita sedan en plåtslagare som täcker underlagspappen med plåt.

Efter att underlagspappen är lagd är det dags att bygga läkt. Detta är skelettet som du sedan kommer lägga pannorna på. Ströläkt kallas de träreglar som ligger mot underlagspappen och dessa ska normalt ha ett centrumavstånd på 60 cm. Därför spikas läkten fast, lodrätt, i varje takstol (gäller takstolar med 120 cm centrumavstånd). Sedan spikar du fast ännu en ströläkt mellan de som ligger med 60 cm avstånd och en ströläkt 10 cm från trekantslistens utsida, på båda sidor av taket. Läkten fästs 10 cm in från fot- och tacknock och med en spik på mitten.

Avståndet för bärläkten, alltså de träreglar som ligger vågrätt ovanpå strösponten, bestäms beroende på vilken typ av panna du valt och hur mycket ditt tak lutar. Leverantören ska ange ett maximalt avstånd beroende på takets lutning.

Dags att lägga pannor! Att lägga pannor är inte så knepigt, däremot lite pilligt. Pannorna läggs lodrätt, nerifrån och upp mot taknocken. Fäst pannorna med clips eller rostfri spik/skruv. Använd spik eller skruv med ett huvud som är 1,5 gånger större än hålet i pannan så att spiken eller skruven inte kan ”krypa ur” hålet.

När du lägger nockpannorna är det extra viktigt att vara noggrann. Nocken ska hindra snö, vatten och liknande från att komma in under takkonstruktionen, men samtidigt se till att det är god lufttillförsel för bra ventilering.

Takpannor

Avslutningsvis ska du se över säkerhetsutrustning som kan behövas på ditt tak. Vad behöver du för att exempelvis sotare och snöskottare ska kunna arbeta på taket? Detta är det nämligen du som fastighetsskötare som står för. Se även över vad du kan göra för att hindra snöras från taket.

Kom ihåg att kolla vad som gäller för just ditt val av tak och hör med din leverantör vid eventuella frågor som uppstår längst arbetets gång.

Så var takläggningen klar och det är dags för taklagsfest!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s