Vad är radon och hur farligt är det egentligen?

Radon är ett uttryck många av oss känner igen och som gör oss oroliga. Vi vet att det förknippas med radioaktiv strålning och cancerframkallande ämnen och andra hälsorisker. Men så vad är radon?  Egentligen?

Radon är en luktfri, osynlig gas som du egentligen inte kan upptäcka. Många tror att radonhus är mögliga eller att man på något sätt ska kunna se eller känna på lukten att det drabbats av radon. Så är det alltså inte. Radon i sig själv har låg radioaktivitet, men det är processen när radon sönderfaller till s k radondöttrar som strålningen blir så pass hög att man kan tala om miljögift. Radondöttrarna fastnar i damm som vi i vår tur andas in och det kan orsaka cancer. Om du misstänker att ditt hus kan vara drabbat av höga halter radon ska du kontakta miljö- och hälsoskydssnämnden i din kommun som får komma och göra mätningar. Mätning är enda sättet att upptäcka om halten av radon är för hög.

radonkallor

Var finns radon?

Kort sagt kan man säga överallt, men i varierande grad. Skulle bostaden vara påverkad kommer radonet från antingen marken, byggnadsmaterialet eller vattnet.

All mark innehåller radon och är alltså den största radonkällan. Många kommuner undersöker också marken efter radon och kan då välja lågradon-områden för exempelvis nybyggen.

Allt stenbaserat byggmaterial innehåller radium, och alltså också radon. Det är så pass låga halter att det inte utgör någon hälsofara. Undantaget är så kallad ”blåbetong” som användes fram till 1970-talet vilket i kombination med dålig inomhusluft kan ge höga radonhalter.

radon

Kommunalt draget vatten har sällan förhöjda radonvärden men vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Radon som du dricker tas upp i magsäcken och transporteras ut i kroppen. Den största delen andas du ut inom en timme.

Det finns gräns- och riktvärden satta av flera samarbetande myndigheter. Om du skulle misstänka att det finns radon där du bor är det bästa att ta kontakt med din kommun som kan hjälpa dig att få en mätning gjord och rekommendation om hur du i så fall går vidare.  Är halterna väldigt höga kan det bli behov av sanering. För det allra mesta är lösningen mycket enklare än så: det räcker helt enkelt med  att vädra.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s